De Wilde Vaart is de speltak voor jongens en meisjes van 16 tot en
met 18 jaar. Volgens Scouting Nederland zijn we explorers, maar we
voelen ons nog steeds Wilde Vaart. Deze speltak ligt in het verlengde
van de zeeverkenners. Het programma speelt zich voornamelijk af op
en rond het water. Het grote verschil tussen de zeeverkenners en de
wilde vaart zit in de manier waarop het programma wordt
samengesteld. Bij de wilde vaart bepalen de jeugdleden zelf het
programma. Omdat dit nogal een overgang is ten opzichte van de
zeeverkenners, worden ze hierin begeleid door hun begeleiding.

Op deze manier leren de leden door vallen en opstaan zelfstandig een
programma te maken. Zij kunnen deze kennis gebruiken later als ze
leiding willen worden of wanneer ze doorstromen naar de loodsen. Ook
worden de leden aangesproken op hun verantwoordelijkheid een leuk
programma te bedenken voor zichzelf en voor de andere leden. Want
leuk is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het programma.
Naast het "gewone" programma zijn er ook verschillende bijzondere
opkomsten, zoals thema avonden, bbq's en wedstrijden op regionaal
en landelijk niveau.

Een van de hoogtepunten van het jaar is natuurlijk het zomerkamp.
Hierin komen alle facetten van de wilde vaart bij elkaar. Het
programma en de locatie worden met elkaar beslist. Gedurende het
kamp worden alle middelen die de wilde vaart te beschikking heeft
ingezet om zoveel mogelijk te genieten van elkaar, het terrein en de
omgeving. Ook tijdens kamp, wordt er gezocht (en gevonden) naar de
ultieme balans tussen ontspanning, inspanningen en lol.

Neem gerust eens contact op om een keertje te komen kijken of het
je leuk lijkt!
Wildevaart Bastha!
Beter Toffer Heftiger
Scouting BTH
Like ons ook op
De Begeleiding:
Bart Dudink
Max Breeman
Jelle Zoetemeijer